Condiții de utilizare

Dispoziții generale

Operatorul, proprietarul părţii tehnice şi de design al site-ului www.citfin.ro este societatea Citfin – Finanční trhy, a.s. cu sediul social în Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice (denumit în continuare operator) care, în conformitate cu Legea nr. 121/2000 Col. de legi, Legea drepturilor de autor, aflată în vigoare, are dreptul de a exercita drepturile de proprietate asupra acestui site web. Gazda site-ului www.citfin.cz este societatea ACTIVE 24, s.r.o. cu sediul social la Sokolovská 394/17, 186 00 Praga 8.

Operatorul deține toate drepturile care decurg din licență, în conformitate cu drepturile de autor asupra conținutului site-ului, inclusiv textul și designul, desenele tehnice, grafica, toate ilustrațiile de pe aceste pagini, precum și selectarea și aranjarea fișierelor conținute pe acest site.

Operatorul emite prin prezenta condițiile de utilizare a site-ului www.citfin.ro (denumite în continuare „Condiții”). Site-ul www.citfin.cz este gratuit pentru public și utilizarea acestuia este guvernată de aceste condiții.

Modalitatea de utilizare

În folosirea acestui site, utilizatorul se obligă să respecte reglementările în vigoare pe teritoriul Republicii Cehe, bunele moravuri și acești termeni și condiții și să nu prejudicieze în niciun fel bunul renume al operatorului sau al altor utilizatori. Utilizatorul se obligă la următoarele:

  •     să nu intervină în securitatea, natura tehnică sau conținutul site-ului www.citfin.cz sau să le abuzeze în alt mod,
  •     să nu intervină în utilizarea acestui site din partea altor utilizatori,
  •     să nu utilizeze site-uri pentru a trimite mesaje nesolicitate (spam), mesaje în lanț,
  •     să nu trimită viruși sau orice fel de programe periculoase sau dăunătoare,
  •     să nu creeze mesaje false (fake) pentru a falsifica identitatea expeditorului sau a încerca să pătrundă în contul altor utilizatori,
  •     să nu încerce să obțină acces la acele părți ale site-ului www.citfin.cz care sunt excluse din utilizarea publicului,
  •     să nu distribuie rapoarte sau materiale care încalcă legislația cehă pe acest site web.

Limitarea răspunderii utilizatorului

Conținutul site-ului www.citfin.cz are doar caracter informativ și nu este obligatoriu. Operatorul nu este răspunzător pentru exactitatea și exhaustivitatea informațiilor de pe acest site. Dezvăluirea oricăror date și informații pe aceste pagini, cu excepția acestor condiții, nu are caracterul niciunui act juridic care să stabilească o relație juridică între operator și utilizator, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, în cazuri specifice.

Operatorul poate oricând, fără o notificare prealabilă, să efectueze modificări la informațiile de pe acest site.

Operatorul nu este responsabil pentru eventualele daune care pot apărea utilizatorilor în legătură cu utilizarea site-ului www.citfin.ro.

Operatorul nu este, de asemenea, responsabil pentru publicitate, eventual altă formă de promovare realizată de către orice terță parte prin www.citfin.ro.

De asemenea, operatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor terțe care pot fi accesate prin www.citfin.ro.

Dispoziții finale

Operatorul are dreptul de a modifica oricând aceste condiții. Condițiile de utilizare ale site-ului sunt valabile de la data publicării.
Condițiile au fost publicate la 1.09.2018.