Tranzacții pe termen

Cumpărați sau vindeți valută și vreți să evitați consecințele negative ale oscilațiilor cursului de schimb?
Fixați-vă cursul actual cu până la doi ani în avans.

Beneficiile asigurării împotriva riscului de schimb valutar

Depozit redus

Forward-urile de scurtă durată, cu decontare în termen de 30 zile calendaristice, sunt fără depozit. În cazul Forward-urilor de lungă durată, depuneți un depozit mic sau utilizați link-ul Treasury.

Comoditate

Tranzacțiile pe termen vă aduc economii considerabile de timp și liniște de până la doi ani în avans. Nu mai trebuie să urmăriți permanent evoluția cursului de schimb.

Limite reduse

Puteți asigura împotriva fluctuațiilor cursului sume începând cu 10.000 EUR sau 10.000 USD. Pentru altă valută, aceasta este echivalentă cu 10.000 USD.

Flexibilitate

Tranzacțiile pe termen se pot personaliza. În funcție de cerințele dvs., mutăm data decontării Forward-ului negociat inițial.

Sunați gratuit, scrieți-ne oricând

Vă stăm la dispoziție pe infoline în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 17.30

Cum funcționează

Înainte de a începe să utilizați tranzacțiile pe termen, Citfin vă explică totul detaliat și împreună vom încheia contractul-cadru.

Tranzacțiile pe termen le puteți negocia telefonic la departamentul dealing. Confirmarea o găsiți în Internet Banking.

În continuare, trimiteți pe contul Citfin un depozit mic, eventual utilizați cadrul alocat link-ului treasury.

În ziua decontării, transferați restul fondurilor pentru realizarea tranzacției.

Citfin trimite valuta cumpărată în conformitate cu instrucțiunile dvs.

Mai multe posibilități, economii mai mari

Forward valutar standard

Forward valutar cu fereastră este un instrument financiar derivat care poate asigura cursul de astăzi pentru o zi concretă din viitor.

Studiu de caz

Forward valutar cu fereastră

Cumpărarea sau vânzarea de valută la un curs stabilit, cu decontare a tranzacției de schimb în fereastră între 2 - 60 de zile, încheiat pentru maxim 2 ani.

Studiu de caz

Par Forward valutar

Serie de Forward-uri valutare cu date de decontare diferite pentru aceeași pereche valutară și cu un singur curs de schimb.

Studiu de caz

Par Forward valutar cu fereastră

Serie de Forward-uri valutare cu date diferite de decontare la aceeași pereche valutară și cu un curs de schimb unic. În cazul fiecăruia dintre aceste tranzacții pe termen se poate alege intervalul de decontare între 2 și 60 de zile.

Studiu de caz

Swap valutar

Vânzare sau cumpărare de o valută după alta, cu răscumpărarea sau revânzarea acesteia după o anumită perioadă de timp, la un curs convenit. Servește la depășirea lipsei temporare de lichidități într-o valută, cu surplus de altă valută.

Studiu de caz

Întrebări frecvente

Forward-ul valutar poate fi utilizat pentru acoperirea cursului de schimb curent, de exemplu cursul euro cu decontare în viitor. Veți stabili astfel prețul de astăzi, dar puteți plăti în funcție de nevoile dvs. Este potrivit să „alăturați“ Forward-urile pe una sau mai multe facturi.

 • Cursul de schimb actual la fața locului, în momentul încheierii Tranzacției pe termen
 • Puncte de Pip care exprimă diferența dintre dobânda valutei vândute și cumpărate pe perioada pentru care este încheiată Tranzacția pe termen
 • Marjele Citfin

Riscul care decurge din Tranzacțiile pe termen sunt legate, în special, de evoluția cursului de schimb actual în detrimentul clientului, atunci când cursul de schimb al pieței este mai favorabil pentru client decât cursul de schimb din Tranzacția pe termen. În astfel de momente pot apărea pierderi, chiar în sume ce depășesc valoarea depozitului făcut de client. Înainte de a începe să utilizați tranzacțiile pe termen, familiarizați-vă cu directivele MiFID II.

În furnizarea de servicii de investiții și în special în tranzacționarea instrumentelor de investiții Citfin – Finanční trhy, a.s. (denumită în continuare „Citfin”) aplică regulile stabilite în conformitate cu cerințele stabilite de Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 15 mai 2014, privind piețele instrumentelor financiare ( „MiFID II”), resp. Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei, din 25 aprilie 2016, de completare a directivei MiFID II în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate („Regulamentul de punere în aplicare”) și a Legii nr. 256/2004 M.O ., cu privire la tranzacțiile pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LTPC”). Scopul acestor reguli este în special protejarea clienților, mai ales în ceea ce privește sfera informațiilor transmise, evaluarea informațiilor privind cunoștințele profesionale și experiența clientului, și regulile pentru transmiterea și executarea instrucțiunilor clienților cu privire la instrumentele de investiții.

Principalele modificări se referă la următoarele domenii:

 • Evaluarea pieței țintă – testul adecvării produsului pentru client – Citfin efectuează un test al adecvării produselor oferite clienților săi. Pentru a îndeplini aceste cerințe, a fost pregătită și realizată o actualizare a chestionarelor de investiții. Scopul este de a crește gradul de informare a posibilelor riscuri ale serviciilor de investiții, în special în rândul clienților retail, și astfel de a asigura un nivel mai ridicat de protecție a acestora.
 • Executarea instrucțiunilor în cele mai bune condiții și în interesul clientului – Citfin a stabilit reguli menite să se asigure că fiecare instrucțiune individuală a clientului să fie executată în cele mai bune condiții și să se asigure că instrucțiunile sunt executate în mod consecvent în cele mai bune condiții, în mod onest, corect, profesional și în interesul clientului.
 • Gestionarea conflictelor de interese – Citfin a stabilit reguli și mecanisme pentru a preveni conflictele de interese. Pentru a evita conflictele de interese, Citfin a stabilit o structură organizațională adecvată cu mecanisme de control care asigură separarea rolurilor incompatibile și garantează evitarea conflictelor de interese.
 • Informații despre costuri și taxe adiționale – Toate costurile și taxele aferente percepute clientului pentru servicii de investiții sau servicii conexe, care trebuie să fie comunicate, reies din anexa II a Regulamentului UE 2017/565. La cererea clientului, Citfin va furniza aceste informații înainte de a negocia o anumită tranzacție (suma specifică a costurilor și comisioanelor) și le va furniza apoi defalcate pe elemente individuale în Confirmarea Tranzacției de schimb.

Informațiile privind domeniile individuale sunt cuprinse în următoarele documente:

 1. Informații de bază despre societate
 2. Servicii de investiții și instrumente de investiții
 3. Clasificarea clienților
 4. Avertizare asupra riscurilor asociate utilizării instrumentelor de investiții
 5. Politica privind conflictele de interese
 6. Reguli pentru gestionarea activului clientului
 7. Fondul de garantare al tranzacțiilor cu valorile mobiliare
 8. Reguli pentru executarea instrucțiunilor

Cererea de încadrare în categoria „Client profesional” o găsiți AICI.

Nu, nu veți plăti. Veți primi un curs pe termen și veți ști cu cât veți cumpăra sau vinde valuta. Nu plătiți nicio taxă.

Cursul diferă prin așa-numitele puncte pips. Acestea sunt adăugate la cursul spot și sunt calculate pe baza diferenței dintre ratele dobânzilor valutelor tranzacționate. Diferența dintre ratele dobânzilor celor două valute se reflectă apoi în cursul pe termen.

Da și nu. Tranzacția este negociată ferm pentru data convenită, însă prin utilizarea operațiunii Swap se poate muta decontarea tranzacției la o dată anterioară sau ulterioară decât cea convenită inițial.

Dimpotrivă, tocmai întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate pot preveni, datorită tranzacțiilor pe termen, pierderile potențiale datorate fluctuațiilor cursului de schimb.

Prin negocierea unei operațiuni pe termen, vă angajați ferm să decontați o astfel de tranzacție. Citfin asigură pentru dvs., în același timp, cursul de pe piață. Costurile și riscurile care decurg din încheierea acestei tranzacții ne acoperă tocmai depozitul efectuat, pe care însă vi-l returnăm în momentul decontării tranzacției pe termen.

Acoperirea procentuală a poziției dvs. valutare se modifică în funcție de evoluția cursului pe piață. În cazul în care cursul de schimb deviază semnificativ de la valoarea cursului garantat de dvs., se modifică și procentajul depozitului dvs. Această diferență trebuie completată.

Nu este. Îi sunați pe specialiștii noștri de la dealing, stabiliți cu ei cursul și decontarea și nu mai trebuie să vă faceți griji cu privire la nimic. Vom avea grijă de tot restul, iar dvs. vă veți putea bucura de faptul că, începând de astăzi, știți cu cât veți cumpăra sau vinde în viitor.

Sunați gratuit, scrieți-ne oricând

Vă stăm la dispoziție pe infoline în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 17.30


    Sunt client

  Prin trimiterea acestor date ne permiteți procesarea datelor cu caracter personal în volumul definit în documentul Informații privind procesarea datelor cu caracter personal ale clienților Citfin – Finanční trhy, a.s. de economii. Puteți să refuzaţi oricând această procesare a datelor dvs. cu caracter personal, prin trimiterea unui e-mail la adresa marketing@citfin.cz.