Informații de bază despre Citfin – Finanční trhy, a.s.

Informații de bază

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice
Nr. de identificare: 250 79 069, CIF: CZ25079069
Banca: Citfin
Nr. cont: 1002091/2060
Societatea este înscrisă în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul orășenesc din Praga, depart. B, dosar nr. 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Consiliu de administrație

președinte al consiliului de administrație şi director general: Martina Arnold Rubín
membru al consiliului de administrație și director comercial: Ing. Dagmar Kubíková, MBA

Consiliu de supraveghere

președinte al consiliului de supraveghere: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
membru al consiliului de supraveghere: Ing. Attila Kovács
membru al consiliului de supraveghere: Vilma Beková

Regulament privind semnăturile Citfin – Finanční trhy, a.s.

În numele societății acționează consiliul de administrație, astfel încât acționează ori președintele consiliului de administrație în mod independent, ori președintele consiliului de administrație și un membru al consiliului de administrație împreună.

 • Președintele consiliului de administrație este Martina Arnold Rubín.
 • Membru al consiliului de administrație este Ing. Dagmar Kubíková, MBA.

În plus, următoarele persoane sunt autorizate și împuternicite în scris pentru proceduri judiciare:

Încheierea relațiilor cu clienții Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Arnold Rubín (CEO)
 • Ing. Dagmar Kubíková, MBA (CSO)
 • Ing. Kateřina Vladyková (Senior Account Manager)

Licențe, activități permise și documente pentru descărcare

  ČNB Osvědčení o registraci společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.10. 7. 2009425 KB Descărcați
  CNB Licence Obchodníka s cennými papíry společnosti Citfin – Finanční trhy, a.s.13. 7. 2009525 KB Descărcați
  CNB Povolení k činnosti platební instituce Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 4. 2011525 KB Descărcați
  Rámcová zmluva Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 7. 2018410 KB Descărcați
  Všeobecné obchodné podmienky Citfin – Finanční trhy, a.s.15. 7. 2018967 KB Descărcați
  20190301Všeobecné obchodní podmínky Citfin – Finanční trhy, a.s._revize19. 12. 2018691 KB Descărcați
  Samostatné bankovní účty Citfin – Finanční trhy, a.s.5. 11. 2018194 KB Descărcați
  Investičný dotazník primeranosti15. 7. 2018274 KB Descărcați
  Produktový list Citfin – Finanční trhy a.s.15. 7. 2018600 KB Descărcați
  Sadzobník Citfin – Finanční trhy a.s15. 5. 2017423 KB Descărcați
  Stanovy Citfin – Finanční trhy, a.s16. 1. 2017275 KB Descărcați
  Complaints Procedure15. 10. 2018168 KB Descărcați
  BankServis Užívateľský manuál Citfin – Finanční trhy a.s15. 10. 20182 MB Descărcați

Informații aferente

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 648/2012 privind Instrumentele financiare derivate, contrapartidele centrale și registrele datelor comerciale, precum și alte regulamente conexe ale Comisiei UE (numite în continuare „EMIR“) impun noi obligații comercianților cu instrumente financiare derivate. EMIR impune obligații furnizorilor de derivate și clienților care utilizează aceste derivate.

Întrucât societatea Citfin – Finanční trhy, a.s. (numită în continuare „Citfin“) furnizează, în cadrul ofertei sale de produse, și derivate valutare (forward-uri și swap-uri), la furnizarea acestor derivate valutare trebuie îndeplinite obligațiile stabilite de EMIR.

Obligații EMIR

 1. Categorisirea clientului conform EMIR. Pentru îndeplinirea obligațiilor rezultante din EMIR, clientul trebuie să știe dacă sunteți parte contractantă financiară sau parte contractantă nefinanciară (peste limită, sub limită). Citfin își clasifică clienții, în mod automat, în categoria „parte contractantă nefinanciară sub limită“. Dacă constatați că nu faceți parte din categoria parte contractantă nefinanciară sub limită în cadrul clasificării EMIR, eventual vă așteptați să apară această situație, informați urgent Citfin. Părțile contractante financiare – sunt societăți de investiții autorizate în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, instituții de credit aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2006/48/CE, societăți de asigurări aprobate în conformitate cu prima directivă a Consiliului 73/239/CEE, societăți de asigurări de viață aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/83/CE, societăți de reasigurare aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/68/CE, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și acolo unde este adecvat mandatarului lor autorizat în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/65/CE, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale definite în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/41/CE și fonduri de investiții alternative administrate de administratorii fondurilor de investiții alternative aprobate sau înregistrate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2011/61/E. Parte contractantă nefinanciară – este o societate cu sediul în Uniunea Europeană care nu este parte contractantă financiară (părți contractante nefinanciare sunt deținătorii licenței instituției de plată care nu au altă licență, vezi mai sus). Conform EMIR, partea contractantă nefinanciară are obligația de a controla dacă pozițiile deschise nu depășesc pragul de clearing, adică pragul legat de obligația de clearing prin intermediul părții centrale:
  • Limitele pentru un clearing obligatoriu sunt stabilite în art. 11 Regulamentul CE nr. 149/2013 astfel:
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate de credit OTC,
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe acțiuni OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe dobânzi OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate nominale OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe mărfuri și alte contracte derivate OTC care nu sunt specificate mai sus.
  • Dacă partea contractantă nefinanciară depășește pragul, are obligația de a informa despre acest fapt pe ESMA, Banca Națională Cehă și Citfin.
  • Limitele sunt urmărite ca o poziție medie în contractele derivate OTC pentru o perioadă de 30 de zile.
 2. Reconcilierea în cazul tranzacțiilor la termen nedecontate Una din cerințele EMIR este cerința de reconciliere în cazul tranzacțiilor derivate nedecontate. Societatea Citfin transmite clienților săi la intervale prestabilite, prin intermediul aplicației Bankservis, eventual prin e-mail, date privind tranzacțiile derivate nominale nedecontate și valoarea acestora stabilită în conformitate cu cerințele EMIR.
   Intervalele de reconciliere depind de tipul părții și numărul de tranzacții deschise:
  • Părți contractante financiare și nefinanciare peste limită
   • zilnic – peste 500 tranzacții deschise
   • săptămânal – 51 – 499 tranzacții deschise
   • trimestrial – 50 sau mai puține tranzacții pe termen deschise
  • Părți contractante nefinanciare sub limită
   • trimestrial – peste 100 de tranzacții pe termen deschisee
   • anual – 100 și mai puține tranzacții pe termen deschise

  Începând cu primul trimestru 2014, va începe procesul de reconciliere în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate, care va fi determinat în conformitate cu cerința corespunzătoare frecvenței efectuării unei astfel de reconcilieri în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate.

 3. Obligația de notificare
  Toate instrumentele derivatele trebuie să fie raportate către registrele datelor comerciale. Este necesar să se convină care dintre părți va raporta pentru registrul datelor comerciale, Citfin poate raporta în numele clientului, eventual clientul poate să raporteze singur tranzacția sau putem delega cu notificarea o terță parte. Le propunem clienților ca obligația de notificare s-o asigure Citfin. Dacă clientul dorește să raporteze tranzacțiile pe termen el singur, trebuie să informeze Citfin în scris cu privire la acest fapt. Dacă Citfin nu obține de la client această informație, Citfin va raporta în locul clientului. Cerința de bază pentru îndeplinirea obligației de notificare pentru persoanele juridice este comunicarea unui identificator temporar sau permanent al subiectului juridic (așa-numitul legal entity identifier – numit în continuare „LEI“). LEI este identificatorul părții, fără acest identificator nu se poate obține obligația de notificare. Obligația de notificare intră în vigoare începând cu 12.02.2014. Dacă clientul care utilizează instrumente derivate valutare nu comunică societății Citfin LEI-ul său, nu va îndeplini obligația de notificare rezultantă din EMIR.
 4. Obținerea LEI
  Emiterea LEI și menținerea sa (anual) se taxează. Taxele diferă în funcție de furnizor. În Republica Cehă, furnizorul de LEI este Depozitarul central de valori mobiliare, taxa pentru emiterea acestuia este de 1875 CZK, iar taxa anuală este de 940 CZK. Formularul de cerere LEI la Depozitarul central de valori mobiliare poate fi găsit aici.
  Lista tuturor furnizorilor existenți de LEI poate fi găsită aici.
  Vă rugăm să ne trimiteți LEI-ul dvs. la adresa obchod@citfin.cz.

 

 

Surse de informații EMIR

V souvislosti s nabytím povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT”), kterým byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (dále jen „směrnice MiFID”), jejímž cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů, informujeme své klienty o některých změnách souvisejících s poskytováním investičních služeb (termínových obchodů).

Obchodník s cennými papíry musí při poskytování investičních služeb:

 • jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu se zájmy klienta,
 • poskytovat přiměřené a úplné informace, které nesmí být nejasné, zavádějící, klamavé nebo nespravedlivé,
 • poskytovat svým klientům investiční služby, které zohledňují jejich konkrétní situaci.

Obsah:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník” naleznete ZDE.

Více informací o povinnostech a výhodách MiFID získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů

Ora din tabele indică ora limită (Cut off Time) până la care clientul trebuie să livreze un ordin de plată societății Citfin – Finanční trhy, a.s. astfel încât plata să fie efectuată în aceeași zi. O altă condiție pentru realizarea tranzacției de plată este o acoperire suficientă a fondurilor financiare în contul de plată al clientului, administrat de societatea Citfin.

Ordine de plată cu viteza de plată NORMAL

În cazul în care clientul completează în ordinul de plată viteza plății NORMAL și îndeplinește condițiile pentru efectuarea tranzacției de plată (livrarea ordinului de plată până la Cut off Time și acoperire suficientă a mijloacelor financiare pe contul de plată al clientului, administrat de societatea Citfin), atunci mijloacele financiare vor fi livrate băncii beneficiarului:

 • în cazul unei plăți interne, la ora T+1
 • în cazul unei plăți externe, la ora T+2, cel târziu la T+3

 

VITEZA PLĂȚII NORMAL

Cut off Time pentru primirea ordinului de plată și acoperirea tranzacției de plată

ValutaOra
toate valutele16.30

Ordine de plată cu viteza plății URGENT

În cazul în care clientul completează în ordinul de plată viteza plății URGENT și îndeplinește condițiile pentru efectuarea tranzacției de plată (livrarea ordinului de plată până la Cut off Time și acoperire suficientă a mijloacelor financiare pe contul de plată al clientului, administrat de societatea Citfin), atunci mijloacele financiare vor fi livrate băncii beneficiarului:

 • în cazul unei plăți interne, la ora T+0
 • în cazul unei plăți externe, la ora T+0, cel mult T+1

În cazul în care clientul completează în ordinul de plată viteza plății URGENT, i se percepe o taxă suplimentară pentru această plată, în conformitate cu lista de prețuri a societății Citfin – Finanční trhy, a.s., care este publicată pe acest site web.

 

VITEZA PLĂȚII URGENT

Cut off Time pentru acceptarea unui ordin de plată și acoperirea tranzacției de plată

ValutaOra
CZK în Republica Cehă12.30
CZK extern11.30
EUR în SEE*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR în afara SEE*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnu se poate
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnu se poate
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnu se poate
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnu se poate
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnu se poate
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnu se poate
kurz Rumunské leu pro směnu devizRONnu se poate
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnu se poate

*SEE înseamnă Spațiul Economic European, care include toate țările membre ale Uniunii Europene și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein.