Informații de bază despre Citfin – Finanční trhy, a.s.

Informații de bază

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice
Nr. de identificare: 250 79 069, CIF: CZ25079069
Banca: Citfin
Nr. cont: 1002091/2060
Societatea este înscrisă în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul orășenesc din Praga, depart. B, dosar nr. 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Consiliu de administrație

președinte al consiliului de administrație şi director general: Martina Zvěřinová
membru al consiliului de administrație și director comercial: Ing. Dagmar Rottová, MBA

Consiliu de supraveghere

președinte al consiliului de supraveghere: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
membru al consiliului de supraveghere: Ing. Attila Kovács
membru al consiliului de supraveghere: Vilma Beková

Regulament privind semnăturile Citfin – Finanční trhy, a.s.

Consiliul de administrație este împuternicit să acționeze în numele societății.  Președintele consiliului de administrație poate acționa în mod independent, alternativ președintele consiliului de administrație și un membru al consiliului de administrație decid împreună.

 • Președintele consiliului de administrație este Martina Zvěřinová
 • Membru al consiliului de administrație este Ing. Dagmar Rottová, MBA

În plus, următoarele persoane sunt autorizate și împuternicite în scris pentru proceduri judiciare:

Încheierea relațiilor cu clienții Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Senior Account Manager

Licențe, activități permise și documente pentru descărcare

  Concractul cadru Citfin FT_2018_07_15 15. 7. 2018 216 Ko Descărcați
  Condiții Generale de Afaceri_2021_05_15 15. 5. 2021 836 Ko Descărcați
  Dispoziție privind administrarea comunicației electronice 1. 3. 2019 127 Ko Descărcați
  Chestionar privind gradul de adecvare al investițiilor Citfin FT_2017_01_01 15. 7. 2018 228 Ko Descărcați
  Conturi bancare independente aparținând Citfin – Finanční trhy, a.s._2021_04_16 16. 4. 2021 102 Ko Descărcați
  Informații furnizate antreprenorilor înainte de încheierea unui contract cu Citfin FT_2021_05_15 15. 5. 2021 475 Ko Descărcați
  Lista de comisioane_2019_12_15 30. 9. 2019 116 Ko Descărcați
  ACT CONSTITUTIV 16. 1. 2017 397 Ko Descărcați
  Procedura de reclamații 15. 10. 2018 75 Ko Descărcați
  Informații de bază cu privire la problematica cooperării internaționale 30. 10. 2020 68 Ko Descărcați

Informații aferente

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 648/2012 privind Instrumentele financiare derivate, contrapartidele centrale și registrele datelor comerciale, precum și alte regulamente conexe ale Comisiei UE (numite în continuare „EMIR“) impun noi obligații comercianților cu instrumente financiare derivate. EMIR impune obligații furnizorilor de derivate și clienților care utilizează aceste derivate.

Întrucât societatea Citfin – Finanční trhy, a.s. (numită în continuare „Citfin“) furnizează, în cadrul ofertei sale de produse, și derivate valutare (forward-uri și swap-uri), la furnizarea acestor derivate valutare trebuie îndeplinite obligațiile stabilite de EMIR.

Obligații EMIR

 1. Categorisirea clientului conform EMIR. Pentru îndeplinirea obligațiilor rezultante din EMIR, clientul trebuie să știe dacă sunteți parte contractantă financiară sau parte contractantă nefinanciară (peste limită, sub limită). Citfin își clasifică clienții, în mod automat, în categoria „parte contractantă nefinanciară sub limită“. Dacă constatați că nu faceți parte din categoria parte contractantă nefinanciară sub limită în cadrul clasificării EMIR, eventual vă așteptați să apară această situație, informați urgent Citfin. Părțile contractante financiare – sunt societăți de investiții autorizate în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, instituții de credit aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2006/48/CE, societăți de asigurări aprobate în conformitate cu prima directivă a Consiliului 73/239/CEE, societăți de asigurări de viață aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/83/CE, societăți de reasigurare aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/68/CE, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și acolo unde este adecvat mandatarului lor autorizat în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/65/CE, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale definite în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/41/CE și fonduri de investiții alternative administrate de administratorii fondurilor de investiții alternative aprobate sau înregistrate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2011/61/E. Parte contractantă nefinanciară – este o societate cu sediul în Uniunea Europeană care nu este parte contractantă financiară (părți contractante nefinanciare sunt deținătorii licenței instituției de plată care nu au altă licență, vezi mai sus). Conform EMIR, partea contractantă nefinanciară are obligația de a controla dacă pozițiile deschise nu depășesc pragul de clearing, adică pragul legat de obligația de clearing prin intermediul părții centrale:
  • Limitele pentru un clearing obligatoriu sunt stabilite în art. 11 Regulamentul CE nr. 149/2013 astfel:
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate de credit OTC,
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe acțiuni OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe dobânzi OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate nominale OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe mărfuri și alte contracte derivate OTC care nu sunt specificate mai sus.
  • Dacă partea contractantă nefinanciară depășește pragul, are obligația de a informa despre acest fapt pe ESMA, Banca Națională Cehă și Citfin.
  • Limitele sunt urmărite ca o poziție medie în contractele derivate OTC pentru o perioadă de 30 de zile.
 2. Reconcilierea în cazul tranzacțiilor la termen nedecontate Una din cerințele EMIR este cerința de reconciliere în cazul tranzacțiilor derivate nedecontate. Societatea Citfin transmite clienților săi la intervale prestabilite, prin intermediul aplicației Bankservis, eventual prin e-mail, date privind tranzacțiile derivate nominale nedecontate și valoarea acestora stabilită în conformitate cu cerințele EMIR.
   Intervalele de reconciliere depind de tipul părții și numărul de tranzacții deschise:
  • Părți contractante financiare și nefinanciare peste limită
   • zilnic – peste 500 tranzacții deschise
   • săptămânal – 51 – 499 tranzacții deschise
   • trimestrial – 50 sau mai puține tranzacții pe termen deschise
  • Părți contractante nefinanciare sub limită
   • trimestrial – peste 100 de tranzacții pe termen deschisee
   • anual – 100 și mai puține tranzacții pe termen deschise

  Începând cu primul trimestru 2014, va începe procesul de reconciliere în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate, care va fi determinat în conformitate cu cerința corespunzătoare frecvenței efectuării unei astfel de reconcilieri în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate.

 3. Obligația de notificare
  Toate instrumentele derivatele trebuie să fie raportate către registrele datelor comerciale. Este necesar să se convină care dintre părți va raporta pentru registrul datelor comerciale, Citfin poate raporta în numele clientului, eventual clientul poate să raporteze singur tranzacția sau putem delega cu notificarea o terță parte. Le propunem clienților ca obligația de notificare s-o asigure Citfin. Dacă clientul dorește să raporteze tranzacțiile pe termen el singur, trebuie să informeze Citfin în scris cu privire la acest fapt. Dacă Citfin nu obține de la client această informație, Citfin va raporta în locul clientului. Cerința de bază pentru îndeplinirea obligației de notificare pentru persoanele juridice este comunicarea unui identificator temporar sau permanent al subiectului juridic (așa-numitul legal entity identifier – numit în continuare „LEI“). LEI este identificatorul părții, fără acest identificator nu se poate obține obligația de notificare. Obligația de notificare intră în vigoare începând cu 12.02.2014. Dacă clientul care utilizează instrumente derivate valutare nu comunică societății Citfin LEI-ul său, nu va îndeplini obligația de notificare rezultantă din EMIR.
 4. Obținerea LEI
  Emiterea LEI și menținerea sa (anual) se taxează. Taxele diferă în funcție de furnizor. În Republica Cehă, furnizorul de LEI este Depozitarul central de valori mobiliare, taxa pentru emiterea acestuia este de 1875 CZK, iar taxa anuală este de 940 CZK. Formularul de cerere LEI la Depozitarul central de valori mobiliare poate fi găsit aici.
  Lista tuturor furnizorilor existenți de LEI poate fi găsită aici.
  Vă rugăm să ne trimiteți LEI-ul dvs. la adresa obchod@citfin.cz.

 

 

Surse de informații EMIR

https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

V souvislosti s nabytím povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT”), kterým byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (dále jen „směrnice MiFID”), jejímž cílem je zejména zvýšení ochrany klientů, kterým jsou poskytovány investiční služby a zvýšení transparentnosti kapitálových trhů, informujeme své klienty o některých změnách souvisejících s poskytováním investičních služeb (termínových obchodů).

Obchodník s cennými papíry musí při poskytování investičních služeb:

 • jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu se zájmy klienta,
 • poskytovat přiměřené a úplné informace, které nesmí být nejasné, zavádějící, klamavé nebo nespravedlivé,
 • poskytovat svým klientům investiční služby, které zohledňují jejich konkrétní situaci.

Obsah:

 1. Základní údaje o společnosti
 2. Investiční služby a investiční nástroje
 3. Kategorizace zákazníků
 4. Upozornění na rizika spojená s využíváním investičních nástrojů
 5. Politika střetů zájmů
 6. Pravidla nakládání s majetkem zákazníka
 7. Garanční fond obchodníků s cennými papíry
 8. Pravidla provádění pokynů

Žádost o zařazení do kategorie „Profesionální zákazník” naleznete ZDE.

Více informací o povinnostech a výhodách MiFID získáte na stránkách České národní banky – MiFID: průvodce spotřebitele – investování do finančních produktů

Termene limită pentru decontarea tranzacțiilor de plată interne și externe:

Termenele fixate în tabele indică termenele limită în care clientul trebuie să livreze ordinul de plată către Citfin FT astfel încât plata să se efectueze în aceeași zi. O altă condiție pentru executarea unei tranzacții de plată este acoperirea suficientă a fondurilor din contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT.

 

Ordine de plată cu viteză de plată NORMALĂ

În cazul în care clientul completează un ordin de plată cu viteză de plată NORMALĂ și îndeplinește condițiile pentru acea tranzacție de plată (ordinul de plată este livrat înainte de termenul limită și există o acoperire suficientă a fondurilor în contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT), fondurile vor fi livrate băncii beneficiarului:

a) în cazul plăților interne cu viteza de plată „NORMALĂ” = tranzacția de plată se va efectua în aceeași zi, cu viteza de plată „NORMALĂ”, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Fondurile sunt livrate băncii beneficiarului, cel târziu, înainte de sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Ordinele de plată introduse până la ora 13:00, ora României, în zilele lucrătoare, cu o scadență identică cu data calendaristică curentă, vor fi creditate în contul bancar al beneficiarului în aceeaşi zi lucrătoare.
b) în cazul plăților externe = tranzacția de plată se va efectua în aceeași zi, cu viteza de plată „NORMALĂ”, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Fondurile sunt livrate băncii beneficiarului în termen de 4 zile lucrătoare.
c) Ordinele de plată în EUR introduse până la ora 13:00, ora României, în zilele lucrătoare, cu o scadență identică cu data calendaristică curentă, vor fi creditate în contul bancar al beneficiarului până în următoarea zi lucrătoare.

 

VITEZA PLĂȚII NORMAL

Termenul limită pentru acceptarea ordinului de plată și creditarea fondurilor către CPC în scopul decontării tranzacțiilor de plată

Moneda Ora României
toate valutele 16.30

Ordine de plată cu viteză de plată URGENTĂ

În cazul în care clientul completează un ordin de plată cu viteză de plată URGENTĂ și îndeplinește condițiile pentru acea tranzacție de plată (ordinul de plată este livrat înainte de termenul limită și există o acoperire suficientă a fondurilor în contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT), fondurile vor fi livrate băncii beneficiarului:

a) în cazul plăților interne, plăţile cu viteză de plată URGENTĂ nu pot fi efectuate.
b) în cazul plăților externe = fondurile vor fi livrate până în următoarea zi lucrătoare.

În cazul în care clientul completează în ordinul de plată viteza plății URGENT, i se percepe o taxă suplimentară pentru această plată, în conformitate cu lista de prețuri a societății Citfin – Finanční trhy, a.s., care este publicată pe acest site web.

 

VITEZA PLĂȚII URGENT

Cut off Time pentru acceptarea unui ordin de plată și acoperirea tranzacției de plată

MonedaOra României
CZK în Republica Cehă12.30
CZK extern11.30
kurz Rumunské leu pro směnu devizRON în RomâniaNu este cazul
kurz Rumunské leu pro směnu devizRON în afaraRomâniei 12:30
EUR în SEE*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR în afara SEE*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnu se poate
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnu se poate
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnu se poate
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnu se poate
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnu se poate
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnu se poate
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnu se poate

*SEE înseamnă Spațiul Economic European, care include toate țările membre ale Uniunii Europene și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein.