Informații de bază despre Citfin – Finanční trhy, a.s.

Informații de bază

Citfin – Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e, 158 00 Praga 5 – Jinonice
Nr. de identificare: 250 79 069, CIF: CZ25079069
Banca: Citfin
Nr. cont: 1002091/2060
Societatea este înscrisă în Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul orășenesc din Praga, depart. B, dosar nr. 4313

GIIN Citfin FT: PRDZKH.99999.SL.203
LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23

 

Consiliu de administrație

președinte al consiliului de administrație şi director general: Martina Zvěřinová
membru al consiliului de administrație și director comercial: Ing. Dagmar Rottová, MBA

Consiliu de supraveghere

președinte al consiliului de supraveghere: doc. Ing. Karel Kopp, CSc.
membru al consiliului de supraveghere: Ing. Attila Kovács
membru al consiliului de supraveghere: Vilma Beková

Regulament privind semnăturile Citfin – Finanční trhy, a.s.

Consiliul de administrație este împuternicit să acționeze în numele societății.  Președintele consiliului de administrație poate acționa în mod independent, alternativ președintele consiliului de administrație și un membru al consiliului de administrație decid împreună.

 • Președintele consiliului de administrație este Martina Zvěřinová
 • Membru al consiliului de administrație este Ing. Dagmar Rottová, MBA

În plus, următoarele persoane sunt autorizate și împuternicite în scris pentru proceduri judiciare:

Încheierea relațiilor cu clienții Citfin – Finanční trhy, a.s.:

 • Martina Zvěřinová – CEO
 • Ing. Dagmar Rottová, MBA – CSO
 • Ing. Kateřina Chvátalová – Senior Account Manager
 • Ing. Pavel Němeček – Manager Sales Corporate

Licențe, activități permise și documente pentru descărcare

  CNB Company Registration Confirmation; Citfin – Finanční trhy a.s.; available only in Czech! 16. 3. 2023 425 Ko Descărcați
  Licență Banca Națională a Cehiei 13. 7. 2009 473 Ko Descărcați
  Concractul cadru Citfin FT_2018_07_15 15. 7. 2018 216 Ko Descărcați
  Condiții Generale de Afaceri Citfin FT_2022_05_01 29. 4. 2022 577 Ko Descărcați
  Conturi bancare independente aparținând Citfin FT_2022_11_30 30. 11. 2022 75 Ko Descărcați
  Chestionar privind gradul de adecvare al investițiilor Citfin FT_2017_01_01 15. 7. 2018 228 Ko Descărcați
  Informații furnizate antreprenorilor înainte de încheierea unui contract cu Citfin FT_2022_11_30 30. 11. 2022 479 Ko Descărcați
  Lista de comisioane Citfin FT_2021_09_07 7. 9. 2022 160 Ko Descărcați
  The Articles of Association of Citfin FT_2023 24. 1. 2023 317 Ko Descărcați
  Procedura de reclamații Citfin_2023_01_17 17. 1. 2023 78 Ko Descărcați
  BankServis User Manual Citfin FT 16. 3. 2023 2 Mo Descărcați
  Risks regarding futures trading 16. 3. 2023 112 Ko Descărcați
  Informații de bază cu privire la problematica cooperării internaționale 30. 10. 2020 68 Ko Descărcați
  Metodický pokyn FAÚ – Opatření vůči politicky exponovaným osobám_2022_11_22 5. 1. 2023 635 Ko Descărcați
  Citfin Risk Appetite Statement 23. 5. 2022 131 Ko Descărcați

Informații aferente

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 648/2012 privind Instrumentele financiare derivate, contrapartidele centrale și registrele datelor comerciale, precum și alte regulamente conexe ale Comisiei UE (numite în continuare „EMIR“) impun noi obligații comercianților cu instrumente financiare derivate. EMIR impune obligații furnizorilor de derivate și clienților care utilizează aceste derivate.

Întrucât societatea Citfin – Finanční trhy, a.s. (numită în continuare „Citfin“) furnizează, în cadrul ofertei sale de produse, și derivate valutare (forward-uri și swap-uri), la furnizarea acestor derivate valutare trebuie îndeplinite obligațiile stabilite de EMIR.

Obligații EMIR

 1. Categorisirea clientului conform EMIR. Pentru îndeplinirea obligațiilor rezultante din EMIR, clientul trebuie să știe dacă sunteți parte contractantă financiară sau parte contractantă nefinanciară (peste limită, sub limită). Citfin își clasifică clienții, în mod automat, în categoria „parte contractantă nefinanciară sub limită“. Dacă constatați că nu faceți parte din categoria parte contractantă nefinanciară sub limită în cadrul clasificării EMIR, eventual vă așteptați să apară această situație, informați urgent Citfin. Părțile contractante financiare – sunt societăți de investiții autorizate în conformitate cu Directiva 2004/39/CE, instituții de credit aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2006/48/CE, societăți de asigurări aprobate în conformitate cu prima directivă a Consiliului 73/239/CEE, societăți de asigurări de viață aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/83/CE, societăți de reasigurare aprobate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/68/CE, organisme de plasament colectiv în valori mobiliare și acolo unde este adecvat mandatarului lor autorizat în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/65/CE, instituții pentru furnizarea de pensii ocupaționale definite în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/41/CE și fonduri de investiții alternative administrate de administratorii fondurilor de investiții alternative aprobate sau înregistrate în conformitate cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2011/61/E. Parte contractantă nefinanciară – este o societate cu sediul în Uniunea Europeană care nu este parte contractantă financiară (părți contractante nefinanciare sunt deținătorii licenței instituției de plată care nu au altă licență, vezi mai sus). Conform EMIR, partea contractantă nefinanciară are obligația de a controla dacă pozițiile deschise nu depășesc pragul de clearing, adică pragul legat de obligația de clearing prin intermediul părții centrale:
  • Limitele pentru un clearing obligatoriu sunt stabilite în art. 11 Regulamentul CE nr. 149/2013 astfel:
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate de credit OTC,
   • 1 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe acțiuni OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe dobânzi OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate nominale OTC,
   • 3 mld. EUR valoare nominală brută pentru contractele derivate pe mărfuri și alte contracte derivate OTC care nu sunt specificate mai sus.
  • Dacă partea contractantă nefinanciară depășește pragul, are obligația de a informa despre acest fapt pe ESMA, Banca Națională Cehă și Citfin.
  • Limitele sunt urmărite ca o poziție medie în contractele derivate OTC pentru o perioadă de 30 de zile.
 2. Reconcilierea în cazul tranzacțiilor la termen nedecontate Una din cerințele EMIR este cerința de reconciliere în cazul tranzacțiilor derivate nedecontate. Societatea Citfin transmite clienților săi la intervale prestabilite, prin intermediul aplicației Bankservis, eventual prin e-mail, date privind tranzacțiile derivate nominale nedecontate și valoarea acestora stabilită în conformitate cu cerințele EMIR.
   Intervalele de reconciliere depind de tipul părții și numărul de tranzacții deschise:
  • Părți contractante financiare și nefinanciare peste limită
   • zilnic – peste 500 tranzacții deschise
   • săptămânal – 51 – 499 tranzacții deschise
   • trimestrial – 50 sau mai puține tranzacții pe termen deschise
  • Părți contractante nefinanciare sub limită
   • trimestrial – peste 100 de tranzacții pe termen deschisee
   • anual – 100 și mai puține tranzacții pe termen deschise

  Începând cu primul trimestru 2014, va începe procesul de reconciliere în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate, care va fi determinat în conformitate cu cerința corespunzătoare frecvenței efectuării unei astfel de reconcilieri în cazul tranzacțiilor pe termen nedecontate.

 3. Obligația de notificare
  Toate instrumentele derivatele trebuie să fie raportate către registrele datelor comerciale. Este necesar să se convină care dintre părți va raporta pentru registrul datelor comerciale, Citfin poate raporta în numele clientului, eventual clientul poate să raporteze singur tranzacția sau putem delega cu notificarea o terță parte. Le propunem clienților ca obligația de notificare s-o asigure Citfin. Dacă clientul dorește să raporteze tranzacțiile pe termen el singur, trebuie să informeze Citfin în scris cu privire la acest fapt. Dacă Citfin nu obține de la client această informație, Citfin va raporta în locul clientului. Cerința de bază pentru îndeplinirea obligației de notificare pentru persoanele juridice este comunicarea unui identificator temporar sau permanent al subiectului juridic (așa-numitul legal entity identifier – numit în continuare „LEI“). LEI este identificatorul părții, fără acest identificator nu se poate obține obligația de notificare. Obligația de notificare intră în vigoare începând cu 12.02.2014. Dacă clientul care utilizează instrumente derivate valutare nu comunică societății Citfin LEI-ul său, nu va îndeplini obligația de notificare rezultantă din EMIR.
 4. Obținerea LEI
  Emiterea LEI și menținerea sa (anual) se taxează. Taxele diferă în funcție de furnizor. În Republica Cehă, furnizorul de LEI este Depozitarul central de valori mobiliare, taxa pentru emiterea acestuia este de 1875 CZK, iar taxa anuală este de 940 CZK. Formularul de cerere LEI la Depozitarul central de valori mobiliare poate fi găsit aici.
  Lista tuturor furnizorilor existenți de LEI poate fi găsită aici.
  Vă rugăm să ne trimiteți LEI-ul dvs. la adresa obchod@citfin.cz.

 

 

Surse de informații EMIR

https://www.esma.europa.eu/search/site/emir

În furnizarea de servicii de investiții și în special în tranzacționarea instrumentelor de investiții Citfin – Finanční trhy, a.s. (denumită în continuare „Citfin”) aplică regulile stabilite în conformitate cu cerințele stabilite de Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 15 mai 2014, privind piețele instrumentelor financiare ( „MiFID II”), resp. Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei, din 25 aprilie 2016, de completare a directivei MiFID II în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate („Regulamentul de punere în aplicare”) și a Legii nr. 256/2004 M.O ., cu privire la tranzacțiile pe piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare „LTPC”). Scopul acestor reguli este în special protejarea clienților, mai ales în ceea ce privește sfera informațiilor transmise, evaluarea informațiilor privind cunoștințele profesionale și experiența clientului, și regulile pentru transmiterea și executarea instrucțiunilor clienților cu privire la instrumentele de investiții.

Principalele modificări se referă la următoarele domenii:

 • Evaluarea pieței țintă – testul adecvării produsului pentru client – Citfin efectuează un test al adecvării produselor oferite clienților săi. Pentru a îndeplini aceste cerințe, a fost pregătită și realizată o actualizare a chestionarelor de investiții. Scopul este de a crește gradul de informare a posibilelor riscuri ale serviciilor de investiții, în special în rândul clienților retail, și astfel de a asigura un nivel mai ridicat de protecție a acestora.
 • Executarea instrucțiunilor în cele mai bune condiții și în interesul clientului – Citfin a stabilit reguli menite să se asigure că fiecare instrucțiune individuală a clientului să fie executată în cele mai bune condiții și să se asigure că instrucțiunile sunt executate în mod consecvent în cele mai bune condiții, în mod onest, corect, profesional și în interesul clientului.
 • Gestionarea conflictelor de interese – Citfin a stabilit reguli și mecanisme pentru a preveni conflictele de interese. Pentru a evita conflictele de interese, Citfin a stabilit o structură organizațională adecvată cu mecanisme de control care asigură separarea rolurilor incompatibile și garantează evitarea conflictelor de interese.
 • Informații despre costuri și taxe adiționale – Toate costurile și taxele aferente percepute clientului pentru servicii de investiții sau servicii conexe, care trebuie să fie comunicate, reies din anexa II a Regulamentului UE 2017/565. La cererea clientului, Citfin va furniza aceste informații înainte de a negocia o anumită tranzacție (suma specifică a costurilor și comisioanelor) și le va furniza apoi defalcate pe elemente individuale în Confirmarea Tranzacției de schimb.

Informațiile privind domeniile individuale sunt cuprinse în următoarele documente:

 1. Informații de bază despre societate
 2. Servicii de investiții și instrumente de investiții
 3. Clasificarea clienților
 4. Avertizare asupra riscurilor asociate utilizării instrumentelor de investiții
 5. Politica privind conflictele de interese
 6. Reguli pentru gestionarea activului clientului
 7. Fondul de garantare al tranzacțiilor cu valorile mobiliare
 8. Reguli pentru executarea instrucțiunilor

Cererea de încadrare în categoria „Client profesional” o găsiți AICI.

Termene limită pentru decontarea tranzacțiilor de plată interne și externe:

Termenele fixate în tabele indică termenele limită în care clientul trebuie să livreze ordinul de plată către Citfin FT astfel încât plata să se efectueze în aceeași zi. O altă condiție pentru executarea unei tranzacții de plată este acoperirea suficientă a fondurilor din contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT.

 

Ordine de plată cu viteză de plată NORMALĂ

În cazul în care clientul completează un ordin de plată cu viteză de plată NORMALĂ și îndeplinește condițiile pentru acea tranzacție de plată (ordinul de plată este livrat înainte de termenul limită și există o acoperire suficientă a fondurilor în contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT), fondurile vor fi livrate băncii beneficiarului:

a) în cazul plăților interne cu viteza de plată „NORMALĂ” = tranzacția de plată se va efectua în aceeași zi, cu viteza de plată „NORMALĂ”, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Fondurile sunt livrate băncii beneficiarului, cel târziu, înainte de sfârșitul următoarei zile lucrătoare. Ordinele de plată introduse până la ora 13:00, ora României, în zilele lucrătoare, cu o scadență identică cu data calendaristică curentă, vor fi creditate în contul bancar al beneficiarului în aceeaşi zi lucrătoare.
b) în cazul plăților externe = tranzacția de plată se va efectua în aceeași zi, cu viteza de plată „NORMALĂ”, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. Fondurile sunt livrate băncii beneficiarului în termen de 4 zile lucrătoare.
c) Ordinele de plată în EUR introduse până la ora 13:00, ora României, în zilele lucrătoare, cu o scadență identică cu data calendaristică curentă, vor fi creditate în contul bancar al beneficiarului până în următoarea zi lucrătoare.

 

VITEZA PLĂȚII NORMAL

Termenul limită pentru acceptarea ordinului de plată și creditarea fondurilor către CPC în scopul decontării tranzacțiilor de plată

Moneda Ora României
toate valutele 16.30

Ordine de plată cu viteză de plată URGENTĂ

În cazul în care clientul completează un ordin de plată cu viteză de plată URGENTĂ și îndeplinește condițiile pentru acea tranzacție de plată (ordinul de plată este livrat înainte de termenul limită și există o acoperire suficientă a fondurilor în contul de plăți al clientului, deținut de Citfin FT), fondurile vor fi livrate băncii beneficiarului:

a) în cazul plăților interne, plăţile cu viteză de plată URGENTĂ nu pot fi efectuate.
b) în cazul plăților externe = fondurile vor fi livrate până în următoarea zi lucrătoare.

În cazul în care clientul completează în ordinul de plată viteza plății URGENT, i se percepe o taxă suplimentară pentru această plată, în conformitate cu lista de prețuri a societății Citfin – Finanční trhy, a.s., care este publicată pe acest site web.

 

VITEZA PLĂȚII URGENT

Cut off Time pentru acceptarea unui ordin de plată și acoperirea tranzacției de plată

MonedaOra României
CZK în Republica Cehă12.30
CZK extern11.30
kurz Rumunské leu pro směnu devizRON în RomâniaNu este cazul
kurz Rumunské leu pro směnu devizRON în afaraRomâniei 12:30
EUR în SEE*15.00
kurz Euro € pro směnu devizEUR în afara SEE*13.30
kurz Americký dolar pro směnu devizUSD13.30
kurz Libra šterlinků pro směnu devizGBP08.30
kurz Švýcarský frank pro směnu devizCHF08.30
kurz Norská koruna pro směnu devizNOK08.30
kurz Švédská koruna pro směnu devizSEKnu se poate
kurz Japonský jen pro směnu devizJPYnu se poate
kurz Złoty pro směnu devizPLN08.30
kurz Kanadský dolar pro směnu devizCADnu se poate
kurz Forint pro směnu devizHUF08.30
kurz Dánská koruna pro směnu devizDKKnu se poate
kurz Australský dolar pro směnu devizAUDnu se poate
kurz Ruský rubl pro směnu devizRUBnu se poate
kurz Čínský jüan pro směnu devizCNYnu se poate

*SEE înseamnă Spațiul Economic European, care include toate țările membre ale Uniunii Europene și Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein.