Informaţie obligatorie pentru încheierea tranzacţiilor Forward

Documentație obligatorie pentru clienţi înainte de încheierea relaţiei contractuale pentru realizarea tranzacţiilor Forward

Documentația actuală

  Tranzacții pe termen 107 Ko Descărcați
  Forward valutar standard 77 Ko Descărcați
  Forward valutar cu fereastră 74 Ko Descărcați
  Par Forward valutar 96 Ko Descărcați
  Par Forward valutar cu fereastră 84 Ko Descărcați
  Swap valutar 88 Ko Descărcați
  Swap la cursul de schimb curent ASK 120 Ko Descărcați
  Swap la cursul de schimb curent BID 121 Ko Descărcați
  Risks regarding futures trading 112 Ko Descărcați